Een forum voor alles wat je wilt weten over trainen, eten, gezondheid en supplementen voor BodyBuilders Fitnessers & Sporters.

Privacy beleid op Body & Fitness Forum

Wij nemen uw privacyrechten serieus en willen u gerust stellen over uw bezoeken aan onze website. Dit Privacy Beleid behandeld persoonlijk identificeerbare informatie (verder genoemd als "Data") dat mogelijk door ons op onze site verzameld wordt. Dit Beleid is niet van toepassing op andere mogendheden die we niet in ons eigen bezit of controle zijn of personen die niet onze medewerkers of tussenpersonen zijn of die niet onder onze controle staan. Neemt u alstublieft de tijd om onze Gebruiksvoorwaarden te lezen.

1. Verzamelen van gegevens.
Ons registratieproces vereist alleen een geldig emailadres en een unieke gebruikersnaam met wachtwoord. Het beschikbaar stellen van overige informatie is uw eigen keuze. Let u er op dat uw naam, emailadres, of andere toevoegingen die u maakt op deze site uw echte naam en of Data kan bevatten en, als gevolg hiervan, op deze site kan verschijnen. Net als vele andere websites is het mogelijk dat wij ook automatisch algemene informatie opslaan die de server logboek bestanden bevatten zoals uw IP adres en cookie informatie. Informatie over het adverteren op deze site wordt hieronder voortgezet.

2. Gebruik van gegevens.
We mogen Data gebruiken om uw gebruikerservaringen aan te vullen en te verbeteren. Wij dragen er zorg voor dat de Data niet in handen zal komen van derden tenzij [i] anders aangegeven staat in dit Privacy Beleid; [ii] we van u toestemming hebben gekregen; [iii] een service op onze site interactie met of de service van derden vereist; [iv] ingevolge een wettelijk proces of rechtelijke dwang; [v] wij van mening zijn dat uw gebruik van de website in strijd is met dit Beleid, de Gebruiksvoorwaarden, Andere gebruikersrichtlijnen of als door ons redelijk geacht wordt onze wettelijke rechten en/of eigendommen te beschermen; [vi] deze site is gekocht door derden waarbij die derde partij de mogelijkheid heeft de Data te gebruiken op dezelfde manier als in dit Beleid beschreven. In het geval dat u ervoor kiest links te plaatsen op onze site die verwijzen naar andere websites, wordt u geadviseerd eerst het privacy beleid van die websites door te nemen.

3. Cookies.
Zoals vele andere websites plaatsen en gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals het verkrijgen van uw persoonlijke instellingen. Advertenties kunnen op onze site verschijnen en kunnen, als dat zo is, cookies op uw computer plaatsen en is onderworpen aan het privacy beleid van de instanties die de advertenties leveren. Echter, die instanties hebben geen toegang tot onze cookies. Deze instanties gebruiken over het algemeen niet-persoonlijk identificeerbare oftwel anonieme codes om informatie over uw bezoek aan onze site te achterhalen.

4. Bewerken of verwijderen van uw acccount gegevens.
Wij stellen u in staat om de informatie in uw gebruikers account die u opgegeven heeft tijdens de registratie te bewerken door gebruik te maken van uw persoonlijke configuratie pagina. U kunt ons verzoeken uw account te verwijderen door contact op de nemen met onze webmaster. Inhoud of andere data dat u geleverd heeft aan ons en welke niet in het gebruikers account staat, zoals berichten in het forum, kunnen naar ons goedvinden op de site blijven staan ondanks de verwijdering van het gebruikers account. Zie ook onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

5. Wijzigingen in dit privacy beleid.
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen doorvoeren in dit Beleid. We zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit Beleid door prominente aankondigingen op de site en/of door een bericht te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

6. Geen garanties.
Hoewel dit Privacy beleid onze standaard handelingen weergeeft over de behandeling van Data en we ons best doen deze normen te bereiken, zijn we niet in de positie deze standaarden te garanderen. Er kunnen factoren zijn buiten onze controle welke kunnen resulteren in de openbaring van data. Als gevolg hiervan, verwerpen we alle garanties of protesten met betrekking op onderhoud of openbaring van Data.

7. Contact informatie.
Als u vragen heeft over dit beleid of over de website, neemt u dan gerust contact met ons op.